Navigácia

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, štvrtok 24. 5. 2018
20 °C 9 °C
slabý dážď, slabý severovýchodný vietor
vietorSV, 1.62m/s
tlak944.6hPa
vlhkosť67%
zrážky2.09mm

Obsah

Späť

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Martinček

Vyhlásenie

voľby hlavného kontrolóra obce Martinček

     Obecné zastupiteľstvo obce Martinček  v zmysle § 18 a) ods. 2  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 369/1990 Zb.“) vyhlasuje voľby hlavného kontrolóra obce Martinček, ktoré sa uskutočnia dňa 27. júna 2018 o 19.00 hod v budove Kultúrneho domu obce Martinček  na zasadnutí obecného zastupiteľstva.

     Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra podľa § 18 a) ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie.

     Podľa § 18 a) ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. Obecné zastupiteľstvo obce Martinček uznesením č. 21/2018 zo dňa 07.05.2018 určilo hlavnému kontrolórovi obce Martinček pracovný čas, ktorého dĺžka je  2 hodiny týždenne (0,054 úväzok).                                            

     Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra je podľa § 18 a) ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. povinný odovzdať svoju písomnú prihlášku najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby na obecnom úrade obce Martinček. Súčasťou prihlášky je výpis z registra trestov, nie starší ako tri mesiace, doklad o vzdelaní a profesijný životopis.

     Hlavný kontrolór obce podľa § 18 ods. 1 zákona  č. 369/1990 Zb. nesmie   bez  súhlasu  obecného  zastupiteľstva podnikať  alebo  vykonávať  inú  zárobkovú  činnosť  a  byť členom riadiacich, kontrolných alebo  dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú   podnikateľskú  činnosť. V dôsledku uvedeného je potrebné spolu s prihláškou písomne požiadať obecné zastupiteľstvo o súhlas na vykonávanie podnikateľskej činnosti alebo  inej   zárobkovej  činnosti  a súhlas na členstvo v riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánoch právnických osôb, ktoré vykonávajú   podnikateľskú  činnosť.

     Podľa § 18 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou poslanca, starostu, člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec, iného zamestnanca a podľa osobitného zákona napr. zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov.

V Martinčeku,  dňa 09.05.2018

                                                                                                    

        Juraj Bobek, starosta obce

Vyvesené: 10. 5. 2018

Dátum zvesenia: 28. 6. 2018

Späť