Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, utorok 13. 4. 2021
rain and snow 5 °C 1 °C
rain and snow, mierny severný vietor
vietorS, 3.34m/s
tlak1024hPa
vlhkosť93%
zrážky3.87mm
sneženie5.88mm

Obsah

Zápisnica

Z á p i s n i c a

z výročnej členskej schôdze DHZ Martinček, konanej dňa 14. 01. 2011

 

Prítomní: 57 členov

 

Hostia: p. Miroslav Caban – delegát za OV DPO Ružomberok

p. Pavol Vrzgula – čestný predseda OV DPO Ružomberok

p.  Róbert Lejko – predseda DHZ Likavka

p. Marián Lauko– starosta obce Martinček

Mgr. Danka Maliňáková – predsedníčka MS ČK v Martinčeku

p. Ján Milan – predseda stolnotenisového oddielu v Martinčeku

 

PROGRAM:

 

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie

2. Správa o činnosti DHZ za rok 2010

3. Správa o hospodárení za rok 2010, správa revíznej komisie za rok 2010

4. Povyšovanie členov, udelenie vyznamenaní, prijatie nových členov

5. Plán činnosti na rok 2011

6. Diskusia

7. Uznesenie

8. Záver

 

1. Výročnú členskú schôdzu DHZ Martinček viedol predseda p.Dušan Pavlík. Srdečne privítal na schôdzi milých hostí i členov DHZ Martinček. Predseda predniesol návrh programu rokovania, ktorý sme následne schválili. Schválili sme aj zloženie návrhovej komisie: Ferdinand Kohút-predseda, členovia- Miloslav Kondra, Ján Surový.

 

2. Správu o činnosti DHZ Martinček za rok 2010 predniesla tajomníčka DHZ Martinček, p. Danka Surová. Správa obsahovala všetky aktivity, ktoré sa týkali preventívnej, schôdzovej, brigádnickej, kultúrno-spoločenskej činnosti i požiarnickych súťaží.

 

3. Správu o hospodárení za rok 2010 predniesol pokladník p. Pavol Surový, Správu revíznej komisie za rok 2010 predniesol člen revíznej komisie p. Igor Bachan.

 

4. Veliteľ, p. Rastislav Bachan prečítal Rozkaz veliteľa č. 1/2011 o povýšení členov do hodností starší hasič. Menovitý zoznam je prílohou zápisnice. Zástupca OV DPO v Ružomberku, p. Miroslav Caban odovzdal ďakovné listy členom, ktorí sa zúčastnili prác pri záplavách v obci - p. Marián Lauko, p. Pavol Surový, p. Dušan Pavlík, p. Juraj Pavlík, p. Peter Surový, p. Michal Žilinčan. P. Dušan Pavlík odovzdal členke p. Ivete Bachanovej Ďakovný list za príkladnú prácu v DHZ Martinček v roku 2010 a dlhoročnému členovi p. Milanovi Tomusovi vyznamenanie za Mimoriadne zásluhy.  V tomto bode predseda odovzdal aj členský preukaz novému členovi Tomášovi Pavlíkovi. 

 

 

-2-

 

 

5. Návrh Plánu činnosti DHZ Martinček na rok 2011 predniesla tajomníčka p. Danka Surová, návrh bol schválený.


6.  DISKUSIA:

p. Milan Tomus – poďakoval sa DHZ v Martinčeku za jeho ocenenie dobrovoľnej práce, bol veľmi poctený , že si zbor spomenul a ocenil jeho záslužnú prácu pre obec a pre požiarnu obchranu. Poďakoval sa aj v mene farára PhDr. Jozefa Skurčáka za výzdobu vianočného stromčeka pred kostolom.

 

P. Uhrina mal vo svojom príspevku návrh na usporiadanie sadenia mája pred Kultúrnym domom v Martinčeku

 

Mgr. Danka Maliňáková – pozdravila VČS hasičov a poďakovala za milé pozvanie. Konštatovala, že spolupráca MS ČK a DHZ je v Martinčeku na dobrej úrovni a v budúcnosti by sme mohli vyvinúť aj snahy o výraznejšiu spoluprácu čo sa týka darcovstva krvi. Informovala o plánovanej batôžkovej zábave, ktorú poriada MS ČK.

 

P. Dušan Pavlík tiež poďakoval predsedníčke MS ČK za spoločné aktivity pri usporiadaní hasičskej soboty a hovoril o zámere darovať krv spoločne viacerí hasiči zo zboru. Vyjadril vďaku všetkým členom za činnosti, ktoré obohacujú náš zbor, informoval o sponzorstve tričiek a o zakúpení uniforiem pre ženy. Informoval tiež, že nás čaká zvalenie vianočných stromčekov a tradičná bursa, ktorá bude v obci v tomto roku pod záštitou DHZ Martinček. DHZ chce pomôcť mládeži pri organizovaní, aby sa tradícia v obci nevytratila.

 

p. Marián Lauko pozdravil hasičov ako starosta obce, poďakoval členom, ktorí pomáhali pri povodniach v obci, keď zaplavovalo pivnice rodinných domov. Tiež poďakoval výboru za činnosť a členom hasičských družstiev za milú a úspešnú reprezentáciu. Informoval prítomných o prepadline pri rodinnom dome č. 108, ktorá bola nahlásená ako mimoriadna udalosť.

 

p.Miroslav Caban vyzdvihol úspechy DHZ Martinček na pohárových súťažiach a veľmi ocenil účasť hasičského družstva na súťaži v Lipt. Sliačoch s PS-8. Vyjadril snahy naďalej pokračovať v organizovaní pohárových súťaží v okrese, aby sa hasiči pri týchto súťažiach združovali a vytvárali vzájomné priateľstvá a vymieňali si skúsenosti. Vyjadril ocenenie, že sme malá obec, ale aj napriek tomu sme v okrese úspešný a sme na 3. mieste v súťaži o najlepší DHZ v okrese Ružomberok.

 

p. Danka Surová informovala členov o finančných prostriedkach, ktoré obec vynaložila z rozpočtu obce na požiarnu ochranu v roku 2010. Odpovedala aj na otázku p. Kondru, prečo nie je v správe o hospodárení spomenutá dotácia z Obecného úradu v Martinčeku. Dotácia v roku 2010 napriek zlej finančnej situácii v obci nebola hasičom poskytnutá, ale bol zakúpený stan, ktorý bude slúžiť na zábavy v prírode, ktoré organizuje každoročne DHZ Martinček. Sľúbila, že v roku 2011 sa bude pri rozpočte na rok 2011 pamätať na dotáciu pre DHZ, nesľúbila však konkrétnu sumu, lebo všetko závisí od dotácií zo ŠR.

 

 

 

-3-

 

7. Návrh na Uznesenie prečítal p. Ferdinand Kohút, predseda návrhovej komisie. Uznesenie bolo schválené.

 

8.. Na záver predseda p. Dušan Pavlík  poďakoval ešte raz všetkým hosťom za účasť a bohatú diskusiu, členom, že si našli chvíľu na posedenie na výročnej členskej schôdzi a za odvedenú prácu v roku 2010.

 

Zapísala: Surová Danka, tajomníčka DHZ Martinček

 

Dušan Pavlík

Predseda DHZ Martinček

 

V Martinčeku dňa 14. 1. 2011