Navigácia

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, sobota 26. 9. 2020
silný dážď 15 °C 8 °C
silný dážď, mierny južný vietor
vietorJ, 3.37m/s
tlak993hPa
vlhkosť80%
zrážky17.47mm

Obsah

Bilancia roku 2007

Vážení občania!
 

Je tu opäť čas na krátku bilanciu ubehnutého roka. Za niekoľko hodín sa rozlúčime so starým rokom 2007 a zvítame sa s novým rokom 2008.

 Vráťme sa krátko ku skoro uplynulému roku 2007.

V roku 2007 sme zrealizovali niekoľko väčších akcií:

- obnova náteru strechy a okapov na MŠ Martinček za pomoci našich hasičov z rozpočtu obce

- výmena akumulačných pecí v MŠ za sponzorskej pomoci Stredoslovenskej energetiky vo výške 160.000 Sk a pri spoluúčasti obecného rozpočtu. Obec Martinček týmto znovu ďakuje Stredoslovenskej energetike za významnú pomoc pri obnove obecných zariadení,

- výstavba nového komína v Kultúrnom dome a následné vyspravenie miestností a priestorov po búracích a stavebných prácach, akcia bola realizovaná z dotácie Ministerstva financií SR vo výške 100.000 Sk a pri spoluúčasti z rozpočtu obce, chcem poďakovať všetkým občanom za trpezlivosť pri obmedzeniach vyplývajúcich z realizácie uvedenej stavby,

- obstaranie projektu s názvom „Vykurovanie obce Martinček biomasou“ za pomoci dotácie Slovenskej agentúry životného prostredia vo výške 96.000 Sk a pri spoluúčasti z rozpočtu obce, projekt je k nahliadnutiu na Obecnom úrade Martinček

- obstaranie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Martinček

- uhradenie autorských práv ku pamätnej knihe o Obci Martinček

- zakúpenie stĺpov na rozšírenie verejného osvetlenia, ich inštalácia nás čaká v roku 2008.

Finančné vyrovnanie pridelené obci v roku 2007 z rozdelenia vodární – SEVAK-u zostalo v hodnote cca 150.000 Sk v rozpočte obce na akcie v roku 2008.

V  systéme zamestnávania nezamestnaných sme v aktivačnom programe pre Uchádzačov o zamestnanie zamestnali od 14 po 6 občanov. Na začiatku roka 2007 boli rozdelení na dva turnusy: 1. polovica pondelok a utorok, ďalší v stredu a štvrtok. Ku koncu roka 2007 pracovali už len traja pracovníci na jeden turnus. Jeden pracovník z uvedeného počtu pracoval ako opatrovateľ. V uplynulom roku sme vykonávali zimnú a bežnú údržbu ciest, cestných žľabov a verejných priestranstiev a miestnej časti Piesočná, verejné osvetlenie modernizujeme a rozširujeme priebežne každý rok. Kompostáreň v miestnej časti „Piesočná“ má za sebou prvý rok v plnej prevádzke. Ďakujeme všetkým občanom, ktorí kompostáreň a kompostovacie nádoby na cintoríne využili, je to vidieť na životnom prostredí obce.

V oblasti sociálnej starostlivosti sme zamestnávali 3 pracovné sily, z toho 2 osoby na plný úväzok, ďalšia v celkovom pracovnom úväzku 0,375.

 V teraz prebiehajúcom školskom roku 2007/2008 sa nám podarilo udržať v chode Materskú školu. Aj teraz vyzývam občanov, aby aj osobnou aktivitou a propagáciou pomohli škôlku udržať. Ďakujem všetkým, aj občanom susedných obcí, ktorí zverili svoje deti do starostlivosti našej škôlky.

V roku 2007, ako v prvom roku nového volebného obdobia sme chceli zapojiť do riadenia obce širšiu verejnosť cez ankety o rozvoji obce. Do ankiet sa nám zapojilo, napriek širokej propagácii, len 40 občanov.

V kultúrnej oblasti boli veľmi vydarené akcie: stolnotenisový turnaj hokejbalový turnaj, batôžková zábava a detský karneval,  súťaž v recitácii Mám básničku na jazýčku, Deň matiek, Hasičský deň spojený so minifutbalovým turnajom, s prázdninovými hrami pre deti, miestnym taktickým cvičením a zábavou vo voľnej prírode na „Kežísade“, Požehnanie obecných symbolov spojené s programom pre hostí a celodennou oslavou pre občanov v priestoroch „Kežísadu“. Stretnutie dôchodcov a vianočná nádielka pre dôchodcov, Stretnutie detí s Mikulášom, Stretnutie jubilantov, ktorí mali v roku 2007 významné okrúhle životné jubileum. Teraz aspoň krátka gratulácia všetkého dobrého týmto jubilantom roku 2007: Hančíková Emília a Surová Emília.

Ako vyzeral rok 2007 v Martinčeku v číslach:

- rok 2007 sme začínali s počtom obyvateľov 398

- rok 2007 končíme s počtom našich obyvateľov 398 – rovnako ako na začiatku roku

- navždy nás opustilo 2 občania, všetko ženy,

- narodil sa jeden chlapec

- prisťahovalo 3 občania - 2 muži a 1 žena

- odsťahovali sa 2 občania – 1 muž a 1žena.

 

Pri príležitosti ukončenia roka mi dovoľte, vážení občania, poďakovať všetkým, ktorí s nami spolupracovali, lebo nás zahrnuli dôverou. Poďakovanie patrí tým, ktorí nám vyjadrili uznanie, lebo nám pomáhajú kráčať ďalej, i tým ktorí so spoluprácou s obcou váhajú, lebo nás tým nútia hľadať zlepšenia v našej práci.  

Naše uznanie a vďaka patrí aj organizáciám a združeniam, ktorí pomáhajú zveľaďovať obec a šíriť jej dobré meno v okolí. Sú to Základná organizácia Dobrovoľného hasičského zboru, Miestny spolok Slovenského červeného kríža, Pozemkové spoločenstvo Urbariát Martinček, Združenie pre bursu, Stolní tenisti.

Už celkom na záver všetkým občanom a návštevníkom Martinčeka želám to, čo je pre človeka prvoradé a najdôležitejšie - pevné zdravie, deťom šťastné detstvo ich rodičom prácu, sociálnu istotu, rodinnú pohodu a tým najstarším pokojnú starobu v kruhu svojich blízkych, nech sa Vám všetkým splnia tie najtajnejšie priania, ktoré nosí v kútiku srdca každý z nás.

 

V Martinčeku, 31.12.2007       Marián Lauko, starosta obce