Navigácia

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, piatok 16. 4. 2021
zamračené 4 °C -2 °C
zamračené, slabý severozápadný vietor
vietorSZ, 1.81m/s
tlak1020hPa
vlhkosť84%

Obsah

Voľby do NR SR

Vyhlásenie volieb do NR SR

Informácie pre voliča k voľbám do NR SR

Žiadosť občanov.pdf

Voľba poštou voličom, ktorý majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia

Volič, ktorý
má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia,

môže požiadať o voľbu poštou a to

v listinnej forme  tak, 

aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce (obecného úradu) najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10.1.2020)

Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

elektronicky (e-mailom) tak,

aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na elektronickú (e-mailovú) adresu, ktorú obec zverejnila na svojom webovom sídle alebo na úradnej tabuli obce najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10.1.2020).

Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

Voličovi, ktorý pri elektronickej komunikácii využil sprostredkovateľský portál, odporúčame overiť si doručenie svojej žiadosti o voľbu poštou priamo na príslušnom obecnom úrade.

Žiadosť o voľbu poštou musí obsahovať údaje o voličovi

-    meno a priezvisko,

-    rodné číslo,

-    adresu trvalého pobytu v Slovenskej republike,

-    adresu miesta pobytu v cudzine.

Ak žiadosť spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, obec zašle najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou, na adresu miesta pobytu v cudzine

-    obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce,

-    hlasovacie lístky,

-    návratnú obálku (označenú heslom „VOĽBA POŠTOU - ELECTION BY MAIL“ a vypísanou adresou sídla obecného úradu obce ako adresáta a adresou voliča ako odosielateľa),

-    poučenie o spôsobe hlasovania.

Hlasovanie

Vybrať jeden hlasovací lístok ....

Po rozhodnutí, ktorému kandidujúcemu subjektu chce volič odovzdať svoj hlas, vyberie zo sady hlasovacích lístkov jeden konkrétny hlasovací lístok, ktorý môže bez ďalšej úpravy vložiť do obálky opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky obce a túto zalepí.

Prednostný hlas ....

Ak sa volič rozhodne dať niektorému z kandidátov uvedených na hlasovacom lístku prednostný hlas, zakrúžkuje poradové číslo uvedené pred menom kandidáta. Prednostný hlas môže dať volič najviac štyrom kandidátom. Ak volič zakrúžkuje vyšší počet poradových čísiel ako štyri, na prednostné hlasy sa pri zisťovaní výsledkov hlasovania nebude prihliadať, ale hlasovací lístok sa započíta v prospech kandidujúceho subjektu. Po úprave hlasovacieho lístka vloží volič hlasovací lístok do obálky opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a túto zalepí.

Odoslať návratnú obálku ....

Zalepenú obálku volič vloží do návratnej obálky označenej heslom „VOĽBA POŠTOU - ELECTION BY MAIL“, musí byť na nej uvedená adresa sídla obecného úradu obce ako adresáta a adresa voliča ako odosielateľa.

Návratnú obálku odošle poštou. Výdavky spojené so zaslaním návratnej obálky poštou hradí odosielateľ.

Adresa na doručenie listinnej žiadosti:

Obecný úrad Martinček, Martinček č.83, 03495 Martinček

Adresa na doručenie elektronickej žiadosti: 

email: ou@martincek.sk

Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti

V súlade s ustanovením § 8 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva                        a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov utváram pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa uskutočnia dňa 29. februára 2020  volebný okrsok a zároveň určujem volebnú miestnosť nasledovne: Volebný okrsok č. 1 miesto: Kultúrny dom Martinček; volebná miestnosť: zasadacia miestnosť; pre voličov oprávnených voliť vo voľbách do NR SR s trvalým pobytom v obci Martinček.

Juraj Bobek, starosta obce

 

Adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej komisie:

Obecný úrad Martinček, Martinček č.83, 03495 Martinček

Email: ou@martincek.sk

Adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:

Obecný úrad Martinček, Martinček č.83, 03495 Martinček

Email: ou@martincek.sk