Navigácia

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, utorok 13. 4. 2021
rain and snow 5 °C 1 °C
rain and snow, mierny severný vietor
vietorS, 3.34m/s
tlak1024hPa
vlhkosť93%
zrážky3.87mm
sneženie5.88mm

Obsah

ZDM

                                                                   Zberný dvor Martinček

Kód projektu v ITMS2014+: 310011Q074

Hlavný cieľ projektu:

Výstavba zberného dvora v obci Martinček vrátane prislúchajúceho technologického a strojového vybavenia za účelom zvýšenia kapacity triedeného zberu komunálnych odpadov.

Dátum začatia realizácie projektu

03/2020

Dátum ukončenia realizácie projektu

09/2020

 

Merateľné ukazovatele:

Názov merateľného ukazovateľa

Merná jednotka

Cieľová hodnota

Množstvo vytriedeného komunálneho odpadu

t/rok

97,55

Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov

t/rok

97,55

Priradenie ku konkrétnemu cieľu v rámci výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-33

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recyklácia a podpora predchádzania vzniku odpadov

 

 

Vybudovanie obecného zberného dvora umožní obyvateľom oveľa lepší a pohodlnejší spôsob odovzdania vyseparovaných zložiek odpadov aj vo väčšom množstve, predovšetkým biologický odpad zo záhrad a parkov, drobný stavebný odpad, objemný odpad, zeminu a kamenivo, šatstvo.

Realizácia predkladaného projektu je zameraná na výstavbu nového zberného dvora v obci Martinček. V rámci ZD sa bude zabezpečovať triedený zber povolených zložiek komunálnych odpadov. Realizácia projektových aktivít je rozdelená na stavebnú časť a technologickú časť. Vybudovaním obecného zberného dvora sa ponúka občanom obce jednoduchšia možnosť odovzdania vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov, ktoré budú sústredené na jednom mieste v obci.

Celkovým cieľom je zvýšiť celkový objem vytriedeného odpadu, čo prispeje k splneniu požiadaviek environmentálneho acquis Únie a zároveň sa pokryjú potreby, ktoré jednotlivé členské štáty EÚ vrátane Slovenska špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek. Projekt je plne v súlade s intervenčnou stratégiou OP KŽP 2014-2020, ako aj cieľmi vyplývajúcich z aktuálneho Programu odpadového hospodárstva SR. Množstvo vytriedeného komunálneho odpadu v dôsledku realizácie projektu sa zvýši na 97,55 ton za rok. Vybudovaním zberného dvora sa dosiahne zvýšenie efektivity a kapacity triedeného zberu povolených zložiek odpadu, keďže sa v súčasnosti v obci zber tohto odpadu realizuje len v minimálnom množstve.

Vybudovanie obecného zberného dvora umožní obyvateľom oveľa lepší a pohodlnejší spôsob odovzdania vyseparovaných zložiek odpadov aj vo väčšom množstve, predovšetkým biologický odpad zo záhrad a parkov, vrátane odpadu z cintorínov, iné biologicky nerozložiteľné odpady, drobný stavebný odpad, objemný odpad, zeminu a kamenivo, jedlé oleje a tuky, šatstvo a textílie.

Realizáciou projektu plánuje obec zvýšiť kapacitu pre triedenie komunálnych odpadovv celkovom objeme na 97,55 ton komunálneho odpadu za rok. V spojení s aktívnou propagáciou separovania odpadov táto investícia zvýši podiel vyseparovaného odpadu v pomere k celkovému množstvu komunálneho odpadu v obci a najmä poklesne riziko vzniku a zakladania čiernych skládok.

Cieľom projektu je vybudovanie a prevádzkovanie nového zberného dvoru , kde budú sústreďované odložiská a kontajnery pre také druhy odpadov, ktoré nespadajú pod rozšírenú zodpovednosť výrobcov podľa zákona č. 79/2015 Zákona o odpadoch.

 

webové sídlo RO: www.op-kzp.sk

webové sídlo sprostredkovateľského orgánu: www.sazp.sk

webové sídlo CKO: www.partnerskadohoda.sk