Obec Martinček
ObecMartinček
​​

rozšírené vyhľadávanie

Správa o činnosti

SPRÁVA O ČINNOSTI DHZ MARTINČEK ZA ROK 2010


Milé hasičky a hasiči, milí hostia!

 

Opäť je za nami ďalší rok činnosti nášho zboru. Som rada, že sme tu opäť zišli a môžeme bilancovať uplynulý rok našej činnosti. Môžeme konštatovať, že náš zbor aj napriek zlej finančnej situácii v obci neutrpel a činnosť zboru neochabla. Je to len vďaka ochotným a obetavým členom zboru, ktorým leží na srdci požiarna ochrana. K dnešnému dňu náš DHZ v Martinčeku tvorí 92 členov, z toho 23 žien. Členskú základňu neustále dopĺňame o nových, mladších členov, čo nás všetkých aj teší, že o požiarnu ochranu má záujem aj mladšia generácia.  

 

Dnes sme sa tu zišli, aby sme zhodnotili výsledky našej práce v roku 2010 a vytýčili si plány na ďalšie obdobie. Naša celoročná činnosť sa orientovala na rôzne oblasti: preventívnu, brigádnickú, kultúrno-spoločenskú, schôdzovú činnosť, účasť na súťažiach.

 

Preventívna činnosť:

Preventívnu činnosť sme orientovali na výcvik a zdokonaľovanie fyzickej a odbornej zdatnosti hasičského zboru. Venovali sme sa prevencii aj prostredníctvom relácií v miestnom rozhlase k vypaľovaniu tráv, k žatevným prácam a k zimnému vykurovaciemu obdobiu..

Zorganizovali sme Miestne taktické cvičenie, kedy  sme preverili schopnosti našich hasičských družstiev pri požiarnych útokoch.  

Aby bol obecný hasičský zbor akcieschopný k prípadným výjazdom k haseniu požiaru, je potrebné aj udržiavanie hasičskej techniky v neustálej pohotovosti. Je nutné vykonávať drobnú a väčšiu údržbu a opravy techniky, výstroja a výzbroja. Aj v roku 2010 tomu nebolo inak. O požiarnu techniku sa staral p. Miloslav Kondra. Pripravili sme požiarnicku Aviu na technickú kontrolu a vykonali sme údržbu PS-8. V spolupráci s Obecným úradom sme doplnili niektorý materiál.

 

Zásahová činnosť:

Členovia nášho zboru sa zúčastnili prác pri odčerpávaní povrchovej vody v obytných domoch na Satelitoch v období veľkých dažďov 17. a 18. 5. 2010, kde odpracovali 88 hod. Aj týmto gestom ukázali a podali pomocnú ruku spoluobčanom.

 

Brigádnická činnosť:

Čo sa týka brigádnickej činnosti, zorganizovali sme zber železného šrótu v obci.

 

Účasť na súťažiach:

Aby naše zásahy boli rýchle a účinné, k tomu slúži aj dobrá príprava a zapájanie sa do súťaží v požiarnickom športe. Vo výcvikovom roku 2010 sme do previerky pripravenosti zapojili dva mužské družstvá a jedno ženské. Náš zbor reprezentovali na previerke pripravenosti aj rozhodcovia z nášho zboru: p. Kohút Rastislav, p. Kohút Ferdinand .

 

Zúčastnili sme sa :

- Súťaže o pohár starostu v Lipt. Michale /29.5.2010/,  kde sa zúčastnili 2 družstvá mužov a umiestnili sa na 3. a 4. mieste a družstvo žien, ktoré obsadilo 2. miesto

- pohárovej súťaže v Lipt. Sliačoch /20.6.2010/, kde muži A obsadili 3. miesto, muži B 6. miesto

- súťaže v Lúžnej /4.7.2010/, muži obsadili 6. miesto

- súťaže v Ludrovej /3.7.2010/ - ženy boli diskvalifikované

– nočného preteku v Lipt. Teplej – zúčastnilo sa 1 družstvo žien, kde ženy obsadili pekné 3. miesto.

 

Aj keď sa možno budeme viacerí opakovať, chcem aj ja v tomto hodnotení poďakovať všetkým členom požiarnych družstiev za ich aktivitu a reprezentáciu našej obce v súťažiach. Poďakovanie patrí aj tým, ktorí sa starajú o nácvik požiarnych družstiev – p. Rastislav Bachan, p. Ladislav Pavlík, p. Michal Žilinčan, ml. Peter Banda. Nemôžeme zabudnúť ani na našich vodičov, ktorí nás dopravujú na súťaže a iné akcie – p. Miloslav Kondra, Ladislav Pavlík, Rastislav Bachan, Michal Žilinčan.

 

Pri tejto činnosti chcem spomenúť aj zakúpenie 9 ks uniforiem a tričká pre ženské družstvo.

 

Kultúrno-spoločenská činnosť

Aj organizovanie kultúrno-spoločenskej činnosti je náplňou práce hasičského zboru. Naši členovia sa aktívne zúčastňujú spoločenského života v našej obci, a preto aj úzko spolupracujeme s Obecným úradom v Martinčeku. Celá naša činnosť bola podporovaná aj Obecným úradom, na čele s p. starostom p. Mariánom Laukom. Patrí mu veľká vďaka za podporu, za vynikajúcu spoluprácu s ním, za pochopenie, ktoré má k našej činnosti,  a jeho podieľanie sa na činnostiach zboru.

 

Pomáhali sme pri na poriadaní sviatkov Veľkonočného trojdnia. V lete sme usporiadali „Hasičskú sobotu“ s ukážkou hasičskej techniky,  prázdninovými hrami pre deti, gulášom, zábavou v prírode. Keďže počasie aj v letnom období býva nestále, pri príležitosti organizovania tejto „Hasičskej soboty“a zábavy v prírode obec zakúpila druhý stan, ktorý je veľkou pomocou pri organizovaní tejto zábavy v prírode. Taktiež by som pri tejto príležitosti chcela poďakovať p. Dušanovi Laukovi -poslancovi VÚC Žilina a obci Martinček za finančnú podporu. Našu kultúrnu činnosť obohatila aj svadba nášho člena p. Michala Žilinčana, kde sme tradične zastavili svadobný sprievod. Zúčastnili sme sa aj hasičskej nedele v Martine /9.5.2010/, kde zúčastnení členovia mohli si obohatiť svoje vedomosti o histórii, technike a aktivite hasičov.

 

Kultúrno-spoločenskú činnosť sme obohatili aj zastavením svadobného sprievodu p. Michala Žilinčana a Barbory Martonovej a účasťou na svadba nášho člena p. Dávida Bachana.

 

Naše aktivity zverejňujeme aj na webovej stránke obce Martinček a vedieme kroniku DHZ Martinček. Svojou činnosťou sa zapájame do súťaže o „Najlepší DHZ v okrese Ružomberok“, ktorú vyhlásil OV DPO v Ružomberku na obdobie rokov 2008-2012. Za rok 2010 sme sa umiestnili na 5. mieste v okrese Ružomberok a celkovo na 3. mieste.  Náš zbor odoberá 2 výtlačky časopisu Požiarnik.

Naši členovia každoročne stavajú vianočné stromčeky pred Kultúrnym domom a pred kostolom. A takto tomu bolo aj v tomto roku. Ešte nás čaká ich zvalenie túto sobotu.

 

Schôdzová činnosť:

Ak máme zhodnotiť celoročnú prácu nášho DHZ, nesmieme vynechať ani schôdzovú činnosť. Uskutočnili sme výborové schôdze, členskú schôdzu a  Výročnú členskú schôdzu. Na výborových schôdzach sme riešili problémy celého zboru, členskú základňu, povyšovanie členov, vnútroorganizačné problémy, zabezpečovali a pripravovali sme kultúrne, športové a brigádnické akcie.

 

Pri našej činnosti spolupracujeme nielen s Obecným úradom v Martinčeku, ale aj s Miestnym spolkom Červeného kríža a s OV DPO v Ružomberku. Naša spolupráca ako aj vzájomná informovanosť s OV DPO v Ružomberku je na vysokej úrovni, to aj vďaka tomu, že náš predseda sa pravidelne  zúčastňuje zasadnutí, o čom nás potom na výborových schôdzach informuje.

 

Takto v skratke možno hodnotiť uplynulé ročné obdobie našej činnosti. Úprimná vďaka patrí celému výboru našej organizácie na čele s predsedom p. Dušanom Pavlíkom. Bez ich obetavej práce naša organizácia by upadala. Len oni vedia, koľko voľna obetovali pre zbor, pre obec a spoločné aktivity. Veľká vďaka patrí našim hasičským družstvám mužov a žien za ochotu reprezentovať obec a zbor na súťažiach. Vďaka patrí mládeži, rodinám hasičov za pochopenie pre koníčka, ktorým je záslužná a prepotrebná práca dobrovoľnej požiarnej ochrany.

 

Milí hasiči,

nezabúdajme nikdy na poslanie dobrovoľnej požiarnej ochrany, nasledujme našich predchodcov a zakladateľov dobrovoľných hasičských zborov.

 

Na záver by som chcela vyjadriť presvedčenie, že aj v roku 2011 sa budeme snažiť tvorivo pracovať v oblasti požiarnej ochrany v obci aj v našom okrese.

 

K tomu Vám chcem, milé členky a členovia úprimne zaželať pevné zdravie, veľa spokojnosti, rodinného šťastia a pohody, študentom veľa dobrých výsledkov,  aby sme spoločnými silami dokázali urobiť všetko pre naplnenie nášho poslania a pre dobro každého spoluobčana a taktiež pre reprezentáciu nášho zboru na hasičských súťažiach.

 

Nech nám v tom pomáha aj náš patrón sv. Florián!

V Martinčeku dňa  14. 1. 2011

Organizácie

Sviatok

Meniny má Demeter, Amand, Dimitrij, Evarist, Amanda, Demetria

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Za bielym októbrom nasleduje zelený február, za zeleným októbrom biely február.

Pranostika na akt.deň

Už je po Mitre, už valachom svitne.

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia V-obraze

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, utorok 26. 10. 2021
zamračené 11 °C 0 °C
zamračené, slabý južný vietor
vietorJ, 2.47m/s
tlak1024hPa
vlhkosť50%

Preklad (translations)

Kostol sv. Martina

Kostol patrí medzi najstaršie pamiatky Liptova. Historické údaje o kostole sú málo známe, hovorí sa o teórii o kláštore templárov a o romantickej povesti o vražde veľkého templárskeho vizitátora a učiteľa Jána Gottfrieda de Herberstein zo Štajerska, ku ktorej tu malo dôjsť v roku 1230.

Archeologické výskumy na neďalekom vrchu Mních, realizované v 60.rokoch 20.storočia, teórie o templároch nepotvrdili. Kostol patrí medzi najstaršie pamiatky Liptova. Pôvodne slúžil ako farský kostol pre obce Likava a Lisková, obec Martinček vznikla až po vystavaní kostola. Bol postavený okolo roku 1260 v štýle prechodného románsko-gotického slohu, s prevahou ranogotických slohových prvkov.