Obec Martinček
ObecMartinček
​​

rozšírené vyhľadávanie

Bilancia roku 2012

Silvestrovský príhovor – 31.12.2012

Vážení obyvatelia a hostia v obci Martinček,
prajeme Vám príjemné prežitie zbytku posledného dňa – Silvestra- roku 2012. Je dobrým zvykom obzrieť sa za prežitým rokom 2012 a aspoň v hrubých rysoch zopakovať predsavzatia na rok 2013.

Skoro ukončený rok 2012 sa zvykne označovať ako tretí krízový a rok 2013 dostáva pomaly ale isto značku 4. roku finančnej krízy. Nie je ľahké pracovať v takomto období a nie je ľahké v takomto období žiť. Zanecháme plošné hodnotenie, ktoré naviac vieme len minimálne ovplyvniť a pozrieme sa na uplynulý rok 2012 cez akcie v obci, ktoré sa v tomto roku podarili a kriticky zhodnotíme aj veci, ktoré sa nepodarili. Hneď v úvode chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa na úspechoch podieľali ale aj tým, ktorí dobrú vec podporovali alebo jej len verili. Poďakovanie je to srdečné, veď na niektoré akcie vyšla iniciatíva od občanov a zaujímavé veci sa uskutočnili za ich aktívnej pomoci a obec bola v úlohe spoluorganizátora a spoluinvestora.

Ide o tieto akcie , ktoré spolufinancovala firma MONDI SCP a.s. Ružomberok:

-vybavenie oddychovej zóny na Kežísade detskými preliezkami a šmýkačkou; autorom myšlienky a tvorcom úspešného projektu je p: Ladislav Pavlík, ktorý celú akciu aj stavebne viedol a realizoval,

-výmena troch okien v učebni Materskej školy v Martinček; autorom myšlienky a tvorcom úspešného projektu je Ing. Marián Jarabák, ktorý úlohu postrážil, aby bola urýchlene realizovaná

-informačná tabuľa pri kostole je nachystaná na osadenie na jar, v troch jazykoch popisuje históriu obce a kostola, autorom myšlienky a úspešného projektu je Ing. Peter Scholtz.

Výmena zvyšných siedmich okien v MŠ Martinček sa mohla uskutočniť vďaka úspešnej žiadosti obce o finančnú dotáciu od firmy Slovenské elektrárne, a.s., úplné ukončenie tejto úlohy prerušili sviatky a mrazy, vonkajšie úpravy nás čakajú na jar roku 2013. Do týchto prác je možné zahrnúť aj výmenu okna na hasičskej zbrojnici a výmenu dvoch okien v zasadacej miestnosti Kultúrneho domu, kde šlo o odstránenie havarijných stavov a výmenu nevyhovujúcich okien.

V roku 2012 sme sa snažili vytvárať podmienky pre spokojný život v našej obci. Na zasadnutiach obecného zastupiteľstva poslanci riešili priority vo fungovaní obce pri známej finančnej situácii v obci. Veľa plánov sa nepodarilo zrealizovať tak ako by sme si to priali. Nebolo a nie je jednoduché udržať chod obecného úradu, podporovať kultúrne a športové aktivity v požadovanej kvalite.

Obecný Dobrovoľný hasičský zbor dosiahol v roku 2012 významné úspechy. Sedem krát sa 2 družstvá mužov umiestnili do tretieho miesta z toho boli dve prvé miesta, 4x druhé a jedno tretie miesto. Veľmi cenné skúsenosti a poučenia získali naši hasiči účasťou na tematickom cvičení v Liskovej, kde súťažné podmienky sa veľmi blížili skutočnému nasadeniu.

Tradičná hasičská sobota obohatila obec o nielen hasičskú súťaž a zábavu na Kežísade, ale aj o kultúrne vystúpenie súboru Liptov a vystúpenie spevákov Maliňáka a B. Martonovej. Obec bola úspešná v projekte MV SR a získala grant na opravu požiarneho čerpadla, aj v tomto prípade za finančnej spoluúčasti obce.

Financií je a bude málo, ale niekedy stačí dobrá vôľa, spolupráca a ochota a dielo sa podarí. Vypílili sme nepekné stromy v cintoríne a materskej škôlke a v jarných mesiacoch sme vysadili skoro 70 nových drevín v areáli cintorína a
Materskej školy. V suchom roku 2012 si sadenice navyše vyžadovali skoro po celé vegetačné obdobie polievanie. Podľa zákona o cintorínoch bola osadená informačná tabuľa v cintoríne.

V obci pokračujeme v zbere nadrozmerného odpadu 5x sme vyviezli kontajner, ktorý je umiestnený v zbernom dvore, TKO bolo vyvezené 26x, 12 x separovaný odpad. Podporujeme separáciu odpadov, aby sme minimalizovali náklady na manipuláciu s odpadmi. Zbierame elektronický odpad, osvedčil sa Ebox pri vstupe do obecného úradu drobný elektronický odpad a znehodnotené batérie z E boxu sme vyviezli 2x, 2x bola vyvezená nepotrebná biela technika, hasiči organizovali zber železného šrotu, cez dobrovoľnícku charitatívnu organizáciu organizujeme zber obnoseného šatstva – bolo to vyše 120 vriec v roku 2012, ktorými sme pomohli ľuďom, ktorí sa dostali do problémov.

Všetkým občanom, ktorí disciplinovane ukladajú a nakladajú s odpadmi tak, že obec patrí medzi veľmi dobré obce v nakladaní s odpadmi. Verím, že v tejto oblasti okrem nového zákona o odpadoch bude obec ešte čistejšia.

Školopovinné deti sú organizované v dobrovoľnom kresťanskom hnutí eRko pod vedením Bc. Veroniky Surovej, rozvíjajú si mimoškolské záujmové aktivity potrebné pre ich duchovný rast, videli sme ich napr. pri Dobrej novine. Súčasne je o deti postarané aj zo strany stolnotenisového klubu. O kultúrne povedomie detí sa stará poslankyňa PaedDr. Monika Brtková, ktorá pripravovala kultúrne programy pre akcie Dňa matiek, Stretnutie dôchodcov, Stretnutie s Mikulášom. Podporujeme aj činnosť miestnej knižnice, tento rok bohužiaľ bez grantu z MK SR.

Dokončili sme výkup pozemkov pod výstavbu obecnej bytovky prístupové cesty ku bytovému domu – nevykúpená zostala jedna parcela, ktorá nie je pre pripravovanú výstavbu bytovky prekážkou. Bytovka je našou úlohou roka 2013, verím že sa o tom presvedčíme začatím realizácie prác.

Výstavbu kanalizácie na trase pri MŠ a Nižný koniec sme museli preložiť na budúce roky. Naša obec aktualizuje svoje činnosti aj na webovej stránke obce. Snažíme sa o čo najlepšiu informovanosť či už je to v miestnom rozhlase, na úradnej tabuli pri obecnom úrade alebo na webovej stránke obce.

Obecný úrad zaevidoval vyše 660 podaní odoslanej a prijatej pošty v registratúrnom denníku, overili sme 205 podpisov a osvedčili sme 90 listín.

Spolupracujeme s Pozemkovým úradom v Ružomberku pri prácach na Projekte pozemkových úprav v katastri Martinček v roku 2012 bol v tejto činnosti útlm pre nedostatok financií, dokonca hrozilo, že práce budú prerušené celkom. K dnešnému dňu platí, že práce budú pokračovať v roku 2013 na jeseň spoluprácou s vlastníkmi parciel na návrhoch umiestnenia scelených parciel tak, aby úroda 2014 bola založená na scelených parcelách.

Okrem už spomenutých sme vypracovali niekoľko projektov na získanie financií z mimorozpočtových prostriedkov na rozvoj obce – na úpravu priestorov MŠ, na opravu Kultúrneho domu, na rozvoj knižničného fondu v miestnej knižnici.

Niektoré projekty boli úspešné, niektoré ešte výsledky čakáme. A žiaľ, niektoré aj neuspeli. Žiadateľov je veľa a preto naša úspešnosť nie je nami priamo ovplyvniteľná.

Krátky štatistický prehľad roku 2012:
Na začiatku roka 2012 sme mali 385 obyvateľov, prisťahovali sa 11 občanov, 8 žien a traja muži
Narodili sa 2 deti - 2 chlapci
Odsťahovali sa 6 občanov, 4 muži, dve ženy
Navždy sme sa rozlúčili s piatimi občanmi, zomreli 3 ženy a dvaja muži

Počet obyvateľov k dnešnému dňu 31. 12. 2012 je 387 obyvateľov, čo je oproti roku 2011 nárast o 2 občanov.

Vážení obyvatelia obce, vážení sviatkujúci hostia, dovoľte, aby som Vám do nového roka poprial, pevné zdravie, hodne šťastia, veľa pracovných ako aj osobných úspechov, aby sa sviatočná nálada plná porozumenia a lásky, šírila z našich rodín po celom Martinčeku, kde môžeme žiť ako jedna rodina.

Pri tejto príležitosti Vám chcem, vážení spoluobčania, poďakovať za vašu prácu v tomto roku. Za množstvo vykonanej práce pri fungovaní vašich domácností, za prácu na vašich pracoviskách, za prácu v prospech našej obce, v prospech svojich spoluobčanov. Ďakujem aj vedeniu Hasičského zboru, Červeného kríža, Tenisového oddielu za naozaj výbornú spoluprácu.

Všetko dobré Vám prajem aj v mene poslancov Obecného zastupiteľstva. Ďakujem.


Starý rok sa lúči a nový sa rodí,
Tak to rok, čo rok na tomto svete chodí.
Je už starým zvykom v tejto vzácnej chvíli,
Želať si navzájom mnoho zdravia, sily.
A hlavne nech pokoj, láska vládne svetom,
Želáme Vám všetkým, dospelým i deťom.

Marián Lauko, starosta obce

Samospráva

Sviatok

Meniny má Estera, Aster, Davorín, Zenon, Astéria

Po Ut St Št Pi So Ne
1
2 3
4 5 6 7
8 9
10
11 12 13 14
15 16 17
18 19 20 21
22 23
24
25 26 27 28
29
30 1
2 3 4 5

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Keď v apríli vrana kváka, bude v roku veľká psota.

Obecný rozhlas

rozhlas

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Aktuálne počasie

dnes, piatok 12. 4. 2024
takmer jasno 18 °C 5 °C
takmer jasno, slabý severný vietor
vietorS, 1.88m/s
tlak1030hPa
vlhkosť44%

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Kostol sv. Martina

Kostol patrí medzi najstaršie pamiatky Liptova. Historické údaje o kostole sú málo známe, hovorí sa o teórii o kláštore templárov a o romantickej povesti o vražde veľkého templárskeho vizitátora a učiteľa Jána Gottfrieda de Herberstein zo Štajerska, ku ktorej tu malo dôjsť v roku 1230.

Archeologické výskumy na neďalekom vrchu Mních, realizované v 60.rokoch 20.storočia, teórie o templároch nepotvrdili. Kostol patrí medzi najstaršie pamiatky Liptova. Pôvodne slúžil ako farský kostol pre obce Likava a Lisková, obec Martinček vznikla až po vystavaní kostola. Bol postavený okolo roku 1260 v štýle prechodného románsko-gotického slohu, s prevahou ranogotických slohových prvkov.