Obec Martinček
ObecMartinček
​​

rozšírené vyhľadávanie

Zberný dvor Martinček

ZDM

                                                                   Zberný dvor Martinček

Kód projektu v ITMS2014+: 310011Q074

Hlavný cieľ projektu:

Výstavba zberného dvora v obci Martinček vrátane prislúchajúceho technologického a strojového vybavenia za účelom zvýšenia kapacity triedeného zberu komunálnych odpadov.

Dátum začatia realizácie projektu

03/2020

Dátum ukončenia realizácie projektu

09/2020

 

Merateľné ukazovatele:

Názov merateľného ukazovateľa

Merná jednotka

Cieľová hodnota

Množstvo vytriedeného komunálneho odpadu

t/rok

97,55

Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov

t/rok

97,55

Priradenie ku konkrétnemu cieľu v rámci výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-33

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recyklácia a podpora predchádzania vzniku odpadov

 

 

Vybudovanie obecného zberného dvora umožní obyvateľom oveľa lepší a pohodlnejší spôsob odovzdania vyseparovaných zložiek odpadov aj vo väčšom množstve, predovšetkým biologický odpad zo záhrad a parkov, drobný stavebný odpad, objemný odpad, zeminu a kamenivo, šatstvo.

Realizácia predkladaného projektu je zameraná na výstavbu nového zberného dvora v obci Martinček. V rámci ZD sa bude zabezpečovať triedený zber povolených zložiek komunálnych odpadov. Realizácia projektových aktivít je rozdelená na stavebnú časť a technologickú časť. Vybudovaním obecného zberného dvora sa ponúka občanom obce jednoduchšia možnosť odovzdania vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov, ktoré budú sústredené na jednom mieste v obci.

Celkovým cieľom je zvýšiť celkový objem vytriedeného odpadu, čo prispeje k splneniu požiadaviek environmentálneho acquis Únie a zároveň sa pokryjú potreby, ktoré jednotlivé členské štáty EÚ vrátane Slovenska špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek. Projekt je plne v súlade s intervenčnou stratégiou OP KŽP 2014-2020, ako aj cieľmi vyplývajúcich z aktuálneho Programu odpadového hospodárstva SR. Množstvo vytriedeného komunálneho odpadu v dôsledku realizácie projektu sa zvýši na 97,55 ton za rok. Vybudovaním zberného dvora sa dosiahne zvýšenie efektivity a kapacity triedeného zberu povolených zložiek odpadu, keďže sa v súčasnosti v obci zber tohto odpadu realizuje len v minimálnom množstve.

Vybudovanie obecného zberného dvora umožní obyvateľom oveľa lepší a pohodlnejší spôsob odovzdania vyseparovaných zložiek odpadov aj vo väčšom množstve, predovšetkým biologický odpad zo záhrad a parkov, vrátane odpadu z cintorínov, iné biologicky nerozložiteľné odpady, drobný stavebný odpad, objemný odpad, zeminu a kamenivo, jedlé oleje a tuky, šatstvo a textílie.

Realizáciou projektu plánuje obec zvýšiť kapacitu pre triedenie komunálnych odpadovv celkovom objeme na 97,55 ton komunálneho odpadu za rok. V spojení s aktívnou propagáciou separovania odpadov táto investícia zvýši podiel vyseparovaného odpadu v pomere k celkovému množstvu komunálneho odpadu v obci a najmä poklesne riziko vzniku a zakladania čiernych skládok.

Cieľom projektu je vybudovanie a prevádzkovanie nového zberného dvoru , kde budú sústreďované odložiská a kontajnery pre také druhy odpadov, ktoré nespadajú pod rozšírenú zodpovednosť výrobcov podľa zákona č. 79/2015 Zákona o odpadoch.

 

webové sídlo RO: www.op-kzp.sk

webové sídlo sprostredkovateľského orgánu: www.sazp.sk

webové sídlo CKO: www.partnerskadohoda.sk

 

traktor

zberný dvor

Obec

Sviatok

Meniny má Oto, Gerald, Otakar, Otokar, Geralda, Geraldína, Jitka, Ota, Sáva

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Ak december leje, január potom zaveje.

Obecný rozhlas

rozhlas

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia V-obraze

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, pondelok 5. 12. 2022
slabý dážď 6 °C 4 °C
slabý dážď, slabý juhovýchodný vietor
vietorJV, 2.34m/s
tlak1022hPa
vlhkosť90%
zrážky0.67mm

Preklad (translations)

Kostol sv. Martina

Kostol patrí medzi najstaršie pamiatky Liptova. Historické údaje o kostole sú málo známe, hovorí sa o teórii o kláštore templárov a o romantickej povesti o vražde veľkého templárskeho vizitátora a učiteľa Jána Gottfrieda de Herberstein zo Štajerska, ku ktorej tu malo dôjsť v roku 1230.

Archeologické výskumy na neďalekom vrchu Mních, realizované v 60.rokoch 20.storočia, teórie o templároch nepotvrdili. Kostol patrí medzi najstaršie pamiatky Liptova. Pôvodne slúžil ako farský kostol pre obce Likava a Lisková, obec Martinček vznikla až po vystavaní kostola. Bol postavený okolo roku 1260 v štýle prechodného románsko-gotického slohu, s prevahou ranogotických slohových prvkov.