Obec Martinček
ObecMartinček
​​

rozšírené vyhľadávanie

Zápisnica

Z á p i s n i c a   z výročnej členskej schôdze DHZ Martinček, konanej dňa 4.1.2014

Prítomní: 49 členov 

Hostia: Bc. Miroslav Caban – delegát za OV DPO Ružomberok

 Bc. Miroslav Caban ml. – DHZ Lipt. Sliače 

 Mgr. Peter Brtko– predseda DHZ Likavka

 p. Lauko Marián – starosta obce Martinček

  

PROGRAM:

1. Otvorenie

2. Voľba návrhovej komisie

3. Správa o činnosti DHZ za rok 2013

4. Správa o hospodárení za rok 2013

5. Správa revíznej komisie o hospodárení s prostriedkami a majetkom DHZ v roku 2013

6. Povyšovanie členov,  jubilanti, prijatie nových členov

7. Plán činnosti na rok 2014 a návrh rozpočtu na rok 2014

8. Diskusia

9. Uznesenie

10. Záver

 
 

K bodom programu:

1.Otvorenie

Výročnú členskú schôdzu DHZ Martinček viedol predseda p. Dušan Pavlík. Srdečne privítal na schôdzi milých hostí i členov DHZ Martinček. Hneď v úvode poprosil prítomných, aby si uctili pamiatku zosnulého priateľa – hasiča p. Pavla Vrzgulu a dlhoročného hasiča z DHZ Komjatná p. Štefana Horváta.

 

2. voľba návrhovej komisie

Predseda predniesol návrh programu rokovania a návrh zloženia návrhovej komisie, ktoré sme následne schválili.

Návrhová komisia: Michal Žilinčan, Ján Surový, Rastislav Kohút, predseda Michal Žilinčan

 

3.Správa o činnosti DHZ za rok 2013

Správu o činnosti DHZ Martinček za rok 2013 predniesla Mgr. Danka Surová. Správa obsahovala všetky aktivity, ktoré sa týkali preventívnej, zásahovej, schôdzovej, brigádnickej, kultúrno-spoločenskej činnosti i hasičských súťaží.

 

4.Správa o hospodárení DHZ za rok 2013

Správu o hospodárení za rok 2013 predniesla Mgr. Veronika Surová v zastúpení pokladníčky Terézie Maliňákovej.

 

5.Správa revíznej komisie o hospodárení s prostriedkami a majetkom DHZ v roku 2013

Správu revíznej komisie za rok 2013 predniesol predseda revíznej komisie p. Igor Bachan.

 

6.Povyšovanie členov, jubilanti, prijatie nových členov

Rozkaz veliteľa č. 1/2014 o povýšení členov do hodností starší hasič a vrchní hasič predniesol veliteľ p. Ladislav Pavlík. Rozkaz je prílohou zápisnice. Veliteľ predniesol aj povýšenie do hodnosti technik – Mgr. Danka Surová a p. Michal Žilinčan, ktoré schválilo Predsedníctvo OV DPO SR v Ružomberku. Výpis z uznesenia je prílohou zápisnice. Predseda spolu s tajomníčkou a so zástupcom OV DPO v Ružomberku odovzdal Pozdravné listy a darčeky pri príležitosti životných jubileí p. Štefanovi Uhrinovi, Ferdinandovi Kohútovi a Róbertovi Kohútovi. Tiež boli odovzdané odznaky za vernosť 40 rokov – p. Pavol Surový a p. Dušan Pavlík. V tomto bode programu predseda navrhol na schválenie zrušenie členstva – Mgr. Peter Kohút a p. Štefan Surový ml., ktoré bolo následne hlasovaním schválené. Za nových členov na návrh výboru boli prijatí p. Katarína Pšenová, p. Jarmila Ovadová, p. Jozef Ovad, p. Pavol Šuhý a p. Filip Hrčka. Boli im odovzdané členské preukazy a stanovy DPO SR.

 

7.Plán hlavných úloh na rok 2014 a návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh Plánu činnosti DHZ Martinček na rok 2014 predniesla tajomníčka Mgr. Danka Surová a návrh rozpočtu na rok 2014 predniesol predseda p. Dušan Pavlík. Návrhy boli hlasovaním schválené.

 

8.Diskusia 

p. Róbert Kohút – v mene jubilantov poďakoval za dobrú úctu starších hasičov a vyjadril nádej, že im zdravie dovolí aj naďalej pracovať pre DHZ Martinček a pre obec. Poďakoval predsedovi a členom za výsadbu a ochranu stromkov pre Urbariát Martinček, nakoľko je predsedom Urbariátu.

 

Mgr. Danka Surová oboznámila so stavom techniky DHZ Martinček, ktorý vypracoval strojník p. Michal Žilinčan a tým doplnila správu revíznej komisie. Oboznámila tiež s navrhovanými opravami techniky a ich finančným odhadom. Navrhla členom hasičských družstiev, aby aj oni navrhli priority pri úprave a zdokonaľovaní súťažnej techniky, pretože všetky opravy nebude možné naraz zrealizovať pre ich finančnú náročnosť. Treba postupne si premyslieť čo je prioritou a v ďalších rokoch pokračovať vo vylepšeniach.

 

p. Marián Lauko, starosta obce Martinček pozdravil výročnú schôdzu aj v mene riaditeľky OV DPO SR v Ružomberku i v mene svojom. Vyjadril radosť, že sa môže stretnúť s hasičmi pri bilancovaní činnosti, poďakoval všetkým aj za neviditeľnú činnosť, poďakoval výboru, že zvláda ťahať a organizovať činnosti celého zboru.

 

p. Rastislav Kohút – kritizoval uvedenie neplatičov členských príspevkov v správe revíznej komisie, pretože nezaplatenie členského bolo z dôvodu toho, že pokladníčka neupozornila na nezaplatené členské príspevky a nevykonala si svoju činnosť dostatočne.

 

Bc. Miroslav Caban – pozdravil členov v mene OV DPO SR v Ružomberku. Informoval o zmene vo funkcii veliteľa OV DPO SR, kde p. Mendera vystriedal p. Weiss. Tiež vysvetlil ukončenie súťaže o „Najlepší DHZ v okrese Ružomberok“, ktorá bola ukončená z dôvodu nezapájania zborov v okrese. Vysvetlil zmeny na celoštátnej úrovni, kde sa uvažuje o výbere DHZ do zložiek. Na záver príspevku všetkých poďakoval za dobrú činnosť pre DHZ Martinček.

 

Mgr. Peter Brtko, predseda DHZ Likavka sa pripojil k diskutujúcim hosťom, zablahožel k novému roku, poprial entuziazmus, ochotu a silu do ďalšej činnosti, aby sa nadšenie stupňovalo. Tlmočil aj pozdrav od hasičov z Likavky a poprial, aby ohne obec obchádzali a hasiči boli na pomoc obci v iných činnostiach a hlavne sa venovali prevencii.

 

p. Dušan Pavlík vo svojom príspevku poďakoval výboru, členom, hasičským družstvám za aktívnu prácu v roku 2013. Pochválil ženy pod vedením Mgr. Veroniky Surovej, že sa dokázali zmobilizovať a predviedli pekný útok na okresnej súťaži. Avšak odvtedy sa už nezúčastnili žiadnej súťaže. Tiež skonštatoval, že sa výročnej schôdze nezúčastnila žiadna z nich, okrem Mgr. Veroniky Surovej,čo si nevie vysvetliť. Ďalej vo svojom príspevku rozprával o stretnutí s ministrom vnútra, zhodnotil MTC v obci, vyjadril potrebu obmeniť kultúrny program na spestrenie hasičskej soboty, požiadal o aktívnejšiu účasť na brigádach pre Urbariát Martinček. Vyzdvihol úctu OV DPO v Ružomberku pri pohrebe dlhoročného hasiča p. Pavla Vrzgulu.

 

9.Uznesenie

Návrh na Uznesenie prečítal predseda návrhovej komisie p. Michal Žilinčan. Uznesenie bolo doplnené p. Ferdinandom Kohútom o posledný bod a následne schválené. Úplné znenie je prílohou zápisnice.

 

10.Záver

Na záver predseda p. Dušan Pavlík  poďakoval ešte raz všetkým hosťom za účasť a bohatú diskusiu, členom, že si našli chvíľu na posedenie na výročnej členskej schôdzi a za odvedenú prácu v roku 2012 a  vyjadril nádej, že aj v ďalšom roku budeme rozvíjať našu prácu a napredovať v úspechoch.

 

Zapísala: Surová Danka, tajomníčka DHZ Martinček

 

Dušan Pavlík

Predseda DHZ Martinček

V Martinčeku dňa 4.1.2014  

Organizácie

Sviatok

Meniny má Želmíra, Želimír, Želmír

Po Ut St Št Pi So Ne
29
30 1
2 3 4 5
6 7
8
9 10 11 12
13 14 15
16 17 18 19
20 21
22
23 24 25 26
27 28 29
30 31 1 2

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Chladný máj a jún vlažný je pre sýpky, sudy zdarný.

Pranostika na akt.deň

Keď sa na Želmíry včely začnú rojiť, dobrá ovca sa už môže dojiť.

Obecný rozhlas

rozhlas

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 23. 5. 2024
slabý dážď 20 °C 9 °C
slabý dážď, slabý severný vietor
vietorS, 1.83m/s
tlak1014hPa
vlhkosť54%
zrážky5.15mm

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Kostol sv. Martina

Kostol patrí medzi najstaršie pamiatky Liptova. Historické údaje o kostole sú málo známe, hovorí sa o teórii o kláštore templárov a o romantickej povesti o vražde veľkého templárskeho vizitátora a učiteľa Jána Gottfrieda de Herberstein zo Štajerska, ku ktorej tu malo dôjsť v roku 1230.

Archeologické výskumy na neďalekom vrchu Mních, realizované v 60.rokoch 20.storočia, teórie o templároch nepotvrdili. Kostol patrí medzi najstaršie pamiatky Liptova. Pôvodne slúžil ako farský kostol pre obce Likava a Lisková, obec Martinček vznikla až po vystavaní kostola. Bol postavený okolo roku 1260 v štýle prechodného románsko-gotického slohu, s prevahou ranogotických slohových prvkov.