Obec Martinček
ObecMartinček
​​

rozšírené vyhľadávanie

Zápisnica

Z á p i s n i c a   z výročnej členskej schôdze DHZ Martinček, konanej dňa 4.1.2014

Prítomní: 49 členov 

Hostia: Bc. Miroslav Caban – delegát za OV DPO Ružomberok

 Bc. Miroslav Caban ml. – DHZ Lipt. Sliače 

 Mgr. Peter Brtko– predseda DHZ Likavka

 p. Lauko Marián – starosta obce Martinček

  

PROGRAM:

1. Otvorenie

2. Voľba návrhovej komisie

3. Správa o činnosti DHZ za rok 2013

4. Správa o hospodárení za rok 2013

5. Správa revíznej komisie o hospodárení s prostriedkami a majetkom DHZ v roku 2013

6. Povyšovanie členov,  jubilanti, prijatie nových členov

7. Plán činnosti na rok 2014 a návrh rozpočtu na rok 2014

8. Diskusia

9. Uznesenie

10. Záver

 
 

K bodom programu:

1.Otvorenie

Výročnú členskú schôdzu DHZ Martinček viedol predseda p. Dušan Pavlík. Srdečne privítal na schôdzi milých hostí i členov DHZ Martinček. Hneď v úvode poprosil prítomných, aby si uctili pamiatku zosnulého priateľa – hasiča p. Pavla Vrzgulu a dlhoročného hasiča z DHZ Komjatná p. Štefana Horváta.

 

2. voľba návrhovej komisie

Predseda predniesol návrh programu rokovania a návrh zloženia návrhovej komisie, ktoré sme následne schválili.

Návrhová komisia: Michal Žilinčan, Ján Surový, Rastislav Kohút, predseda Michal Žilinčan

 

3.Správa o činnosti DHZ za rok 2013

Správu o činnosti DHZ Martinček za rok 2013 predniesla Mgr. Danka Surová. Správa obsahovala všetky aktivity, ktoré sa týkali preventívnej, zásahovej, schôdzovej, brigádnickej, kultúrno-spoločenskej činnosti i hasičských súťaží.

 

4.Správa o hospodárení DHZ za rok 2013

Správu o hospodárení za rok 2013 predniesla Mgr. Veronika Surová v zastúpení pokladníčky Terézie Maliňákovej.

 

5.Správa revíznej komisie o hospodárení s prostriedkami a majetkom DHZ v roku 2013

Správu revíznej komisie za rok 2013 predniesol predseda revíznej komisie p. Igor Bachan.

 

6.Povyšovanie členov, jubilanti, prijatie nových členov

Rozkaz veliteľa č. 1/2014 o povýšení členov do hodností starší hasič a vrchní hasič predniesol veliteľ p. Ladislav Pavlík. Rozkaz je prílohou zápisnice. Veliteľ predniesol aj povýšenie do hodnosti technik – Mgr. Danka Surová a p. Michal Žilinčan, ktoré schválilo Predsedníctvo OV DPO SR v Ružomberku. Výpis z uznesenia je prílohou zápisnice. Predseda spolu s tajomníčkou a so zástupcom OV DPO v Ružomberku odovzdal Pozdravné listy a darčeky pri príležitosti životných jubileí p. Štefanovi Uhrinovi, Ferdinandovi Kohútovi a Róbertovi Kohútovi. Tiež boli odovzdané odznaky za vernosť 40 rokov – p. Pavol Surový a p. Dušan Pavlík. V tomto bode programu predseda navrhol na schválenie zrušenie členstva – Mgr. Peter Kohút a p. Štefan Surový ml., ktoré bolo následne hlasovaním schválené. Za nových členov na návrh výboru boli prijatí p. Katarína Pšenová, p. Jarmila Ovadová, p. Jozef Ovad, p. Pavol Šuhý a p. Filip Hrčka. Boli im odovzdané členské preukazy a stanovy DPO SR.

 

7.Plán hlavných úloh na rok 2014 a návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh Plánu činnosti DHZ Martinček na rok 2014 predniesla tajomníčka Mgr. Danka Surová a návrh rozpočtu na rok 2014 predniesol predseda p. Dušan Pavlík. Návrhy boli hlasovaním schválené.

 

8.Diskusia 

p. Róbert Kohút – v mene jubilantov poďakoval za dobrú úctu starších hasičov a vyjadril nádej, že im zdravie dovolí aj naďalej pracovať pre DHZ Martinček a pre obec. Poďakoval predsedovi a členom za výsadbu a ochranu stromkov pre Urbariát Martinček, nakoľko je predsedom Urbariátu.

 

Mgr. Danka Surová oboznámila so stavom techniky DHZ Martinček, ktorý vypracoval strojník p. Michal Žilinčan a tým doplnila správu revíznej komisie. Oboznámila tiež s navrhovanými opravami techniky a ich finančným odhadom. Navrhla členom hasičských družstiev, aby aj oni navrhli priority pri úprave a zdokonaľovaní súťažnej techniky, pretože všetky opravy nebude možné naraz zrealizovať pre ich finančnú náročnosť. Treba postupne si premyslieť čo je prioritou a v ďalších rokoch pokračovať vo vylepšeniach.

 

p. Marián Lauko, starosta obce Martinček pozdravil výročnú schôdzu aj v mene riaditeľky OV DPO SR v Ružomberku i v mene svojom. Vyjadril radosť, že sa môže stretnúť s hasičmi pri bilancovaní činnosti, poďakoval všetkým aj za neviditeľnú činnosť, poďakoval výboru, že zvláda ťahať a organizovať činnosti celého zboru.

 

p. Rastislav Kohút – kritizoval uvedenie neplatičov členských príspevkov v správe revíznej komisie, pretože nezaplatenie členského bolo z dôvodu toho, že pokladníčka neupozornila na nezaplatené členské príspevky a nevykonala si svoju činnosť dostatočne.

 

Bc. Miroslav Caban – pozdravil členov v mene OV DPO SR v Ružomberku. Informoval o zmene vo funkcii veliteľa OV DPO SR, kde p. Mendera vystriedal p. Weiss. Tiež vysvetlil ukončenie súťaže o „Najlepší DHZ v okrese Ružomberok“, ktorá bola ukončená z dôvodu nezapájania zborov v okrese. Vysvetlil zmeny na celoštátnej úrovni, kde sa uvažuje o výbere DHZ do zložiek. Na záver príspevku všetkých poďakoval za dobrú činnosť pre DHZ Martinček.

 

Mgr. Peter Brtko, predseda DHZ Likavka sa pripojil k diskutujúcim hosťom, zablahožel k novému roku, poprial entuziazmus, ochotu a silu do ďalšej činnosti, aby sa nadšenie stupňovalo. Tlmočil aj pozdrav od hasičov z Likavky a poprial, aby ohne obec obchádzali a hasiči boli na pomoc obci v iných činnostiach a hlavne sa venovali prevencii.

 

p. Dušan Pavlík vo svojom príspevku poďakoval výboru, členom, hasičským družstvám za aktívnu prácu v roku 2013. Pochválil ženy pod vedením Mgr. Veroniky Surovej, že sa dokázali zmobilizovať a predviedli pekný útok na okresnej súťaži. Avšak odvtedy sa už nezúčastnili žiadnej súťaže. Tiež skonštatoval, že sa výročnej schôdze nezúčastnila žiadna z nich, okrem Mgr. Veroniky Surovej,čo si nevie vysvetliť. Ďalej vo svojom príspevku rozprával o stretnutí s ministrom vnútra, zhodnotil MTC v obci, vyjadril potrebu obmeniť kultúrny program na spestrenie hasičskej soboty, požiadal o aktívnejšiu účasť na brigádach pre Urbariát Martinček. Vyzdvihol úctu OV DPO v Ružomberku pri pohrebe dlhoročného hasiča p. Pavla Vrzgulu.

 

9.Uznesenie

Návrh na Uznesenie prečítal predseda návrhovej komisie p. Michal Žilinčan. Uznesenie bolo doplnené p. Ferdinandom Kohútom o posledný bod a následne schválené. Úplné znenie je prílohou zápisnice.

 

10.Záver

Na záver predseda p. Dušan Pavlík  poďakoval ešte raz všetkým hosťom za účasť a bohatú diskusiu, členom, že si našli chvíľu na posedenie na výročnej členskej schôdzi a za odvedenú prácu v roku 2012 a  vyjadril nádej, že aj v ďalšom roku budeme rozvíjať našu prácu a napredovať v úspechoch.

 

Zapísala: Surová Danka, tajomníčka DHZ Martinček

 

Dušan Pavlík

Predseda DHZ Martinček

V Martinčeku dňa 4.1.2014  

Organizácie

Sviatok

Meniny má Laura, Dorotej, Fatima, Laurencia, Loreta, Loriána

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Ak počas žatiev prší, bude veľa orechov, ale málo chleba.

Obecný rozhlas

rozhlas

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia V-obraze

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, pondelok 5. 6. 2023
slabý dážď 20 °C 9 °C
slabý dážď, severovýchodný vánok
vietorSV, 1.32m/s
tlak1020hPa
vlhkosť62%
zrážky2.23mm

Preklad (translations)

Kostol sv. Martina

Kostol patrí medzi najstaršie pamiatky Liptova. Historické údaje o kostole sú málo známe, hovorí sa o teórii o kláštore templárov a o romantickej povesti o vražde veľkého templárskeho vizitátora a učiteľa Jána Gottfrieda de Herberstein zo Štajerska, ku ktorej tu malo dôjsť v roku 1230.

Archeologické výskumy na neďalekom vrchu Mních, realizované v 60.rokoch 20.storočia, teórie o templároch nepotvrdili. Kostol patrí medzi najstaršie pamiatky Liptova. Pôvodne slúžil ako farský kostol pre obce Likava a Lisková, obec Martinček vznikla až po vystavaní kostola. Bol postavený okolo roku 1260 v štýle prechodného románsko-gotického slohu, s prevahou ranogotických slohových prvkov.