Obec Martinček
ObecMartinček
​​

rozšírené vyhľadávanie

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
31. 1. 2018

Zmluva o posudzovaní pachov ovzdušia č.021SVC2018

021SVC2018

1 992,00 EUR

Obec Martinček

MONDI SCP, a.s.

12. 1. 2018

Zmluva o poskytovaní štatutárnych audítorských služieb

Zmluva o audítorských službách

1 150,00 EUR

Obec Martinček

Ing. Jozefína Smolková

2. 1. 2018

Zmluva o združenej dodávke elektriny

Zmluva o združenej dodávke elektriny

0,00 EUR

Obec Martinček

Stredoslovenská energetika a.s.

31. 12. 2017

Zmluva o likvidácii miezd a platov pre starostov obcí, ich zástupcov a pracovníkov obecných úradov na rok 2018

Zmluva o likvidácii miezd a platov na rok 2018

0,00 EUR

Obec Martinček

Obec Liptovská Lúžna

19. 12. 2017

Dodatok č.8

Dodatok č.8

988,68 EUR

Obec Martinček

Mesto Ružomberok

8. 12. 2017

Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy

4300080668

0,00 EUR

Obec Martinček

Stredoslovenská energetika a.s.

16. 11. 2017

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

4 937,25 EUR

Ervín Bachan

Obec Martinček

10. 11. 2017

Zmluva o podpore a realizácii spontánnych aktivít pre deti

17181105

34,00 EUR

Obec Martinček

Súkromná základná umelecká škola

27. 10. 2017

Dohoda č.2017/24/051/58

2017/24/051/58

0,00 EUR

Obec Martinček

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok

27. 10. 2017

Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb

Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb

0,00 EUR

Obec Martinček

Slovak Telekom, a.s.

24. 10. 2017

Dohoda č.21/§50j/NS 2017/NP PZ VAOTP-3

č.21/§50j/NS 2017/NP PZ VAOTP-3

4 226,58 EUR

Obec Martinček

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok

21. 9. 2017

Zmluva o Municipálnom úvere - EUROFONDY (A)

33/007/17

128 000,00 EUR

Obec Martinček

Prima banka Slovensko, a.s.

18. 9. 2017

Darovacia zmluva č.59/2017

59/2017

10 000,00 EUR

Obec Martinček

Nadácia SUPRA

31. 8. 2017

Darovacia zmluva č.21/08/2017

21/08/2017

33,54 EUR

Obec Martinček

MONDI SCP, a.s.

21. 8. 2017

Dohoda č.12/§50j/NS 2017/NP PZ VAOTP-3

12/§50j/NS 2017/NP PZ VAOTP-3

4 226,58 EUR

Obec Martinček

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok

10. 8. 2017

Zmluva o poskytnutí verejných služieb

Zmluva o poskytnutí verejných služieb

10,00 EUR

Obec Martinček

Slovak Telekom, a.s.

22. 6. 2017

Zmluva č. 37573 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka

Zmluva č.37573

3 000,00 EUR

Obec Martinček

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

22. 6. 2017

Zmluva o poskytovaní štatutárnych audítorských služieb uzatvorená podľa § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

5/2017

1 495,00 EUR

Obec Martinček

Ing. Jozefína Smolková

19. 6. 2017

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

2 748,00 EUR

Obec Martinček

Viktor Baláž a MVDr. Katarína Baláž Bačkorová

30. 5. 2017

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie

D2/2017

0,00 EUR

Centrum voľného času Elán

Obec Martinček

8. 5. 2017

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu PO

PZ 6821301633

399,20 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s.

Obec Martinček

8. 5. 2017

Dohoda o odplate za zriadené vecné bremeno

30201/DoOZVB-120/2016/Martinček/SO702-00/0920/GEOD

7 662,96 EUR

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Obec Martinček

21. 4. 2017

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie

D1/2017

0,00 EUR

Základná škola s materskou školou v Likavke

Obec Martinček

5. 4. 2017

Dodatok č.2 k Dohode č.7/§50j/NS2016/ŠR

Dodatok č.2

Neuvedené

Obec Martinček

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok

13. 3. 2017

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

24 486,00 EUR

Obec Martinček

Ing. Eva Mračková, Ing. Pavol Mračko, Dominika Chebenová, Filip Bražina

23. 2. 2017

Dodatok č.1 k Dohode č.37/§52a/2016/ŠR

Dodatok č.1

0,00 EUR

Obec Martinček

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok

13. 2. 2017

Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb

Dodatok k zmluve

0,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Martinček

19. 1. 2017

Zmluva o likvidácii miezd a platov na rok 2017

Zmluva o likvidácii miezd a platov na rok 2017

0,00 EUR

Obec Liptovská Lúžna

Obec Martinček

19. 1. 2017

Zmluva o posudzovaní pachov ovzdušia č.019SVC2017

Zmluva o posudzovaní pachov ovzdušia č.019SVC2017

1 992,00 EUR

Obec Martinček

MONDI SCP, a.s.

16. 1. 2017

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

0,00 EUR

MUDr. Peter Brtko

Obec Martinček

28. 12. 2016

Zmluva o združenej dodávke elktriny

Zmluva o združenej dodávke elktriny

0,00 EUR

Stredoslovenská energetika a.s.

Obec Martinček

28. 12. 2016

Dohoda č.16/24/010/24

Dohoda č.16/24/010/24

0,00 EUR

Obec Martinček

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok

14. 12. 2016

Zmluva o poskytnutí finančnej čiastky na činnosť v roku 3/12/2016

Zmluva o poskytnutí finančnej čiastky na činnosť v

10 000,00 EUR

MONDI SCP, a.s.

Obec Martinček

5. 12. 2016

Dodatok č.7 k zmluve o zabezpečení výkonu úloh samosprávy

Dodatok č.7

672,48 EUR

Mesto Ružomberok

Obec Martinček

21. 11. 2016

Dodatok č.1

Dodatok č.1

0,00 EUR

Obec Martinček

Technické služby Ružomberok a.s.

21. 11. 2016

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

1,00 EUR

Poľnohospodárske družstvo Likavka

Obec Martinček

10. 11. 2016

Dodatok č.1 k Dohode č.7/§50j/NS2016/ŠR

Dodatok č.1

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok

Obec Martinček

9. 11. 2016

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

10 471,21 EUR

MK hlas, s.r.o.

Obec Martinček

3. 11. 2016

Dodatok k zmluve verejných služieb a kúpna zmluva

Dodatok k zmluve verejných služieb a kúpna zmluva

149,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Martinček

28. 10. 2016

DOHODA č.7/§50j/NS 2016/ŠR

DOHODA č.7/§50j/NS 2016/ŠR

7 870,14 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok

Obec Martinček

21. 10. 2016

Zmluva o aktualizácií dát katastra

Zmluva o aktualizácií dát katastra

36,00 EUR

TOPSET Solutions s.r.o.

Obec Martinček

21. 10. 2016

Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva

Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpor

0,00 EUR

TOPSET Solutions s.r.o.

Obec Martinček

30. 9. 2016

DOHODA č.37/§52a/2016/ŠR

DOHODA č.37/§52a/2016/ŠR

3 483,90 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok

Obec Martinček

8. 9. 2016

Dodatok č.2 ku Kúpnej zmluve

Dodatok č.2 ku Kúpnej zmluve

0,00 EUR

STAVOINDUSTRIA Liptovský Mikuláš, a.s.

Obec Martinček

2. 9. 2016

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

41 714,00 EUR

Obec Martinček

Michal Brtko, Radovan Mišovie, Ing.Matej Gajdoš

11. 8. 2016

Zmluva o aktualizácii dát pre zariadenie GPS KNaL

Zmluva o aktualizácii dát

36,00 EUR

TOPSET Solutions s.r.o.

Obec Martinček

15. 7. 2016

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 043ZA050006

Dodatok č.1

452 599,81 EUR

Obec Martinček

Pôdohospodárska platobná agentúra

1. 6. 2016

Zmluva o odbere odpadov

Zmluva o odbere odpadov

0,00 EUR

Peter Bolek - EKORAY

Obec Martinček

31. 5. 2016

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

043ZA050006

452 599,81 EUR

Obec Martinček

Pôdohospodárska platobná agentúra

30. 5. 2016

Zmluva ZSV1120201508

ZSV1120201508

0,00 EUR

ENVI-PAK,a.s.

Obec Martinček

16. 5. 2016

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb

660,00 EUR

Ing. Jozefína Smolková

Obec Martinček

11. 5. 2016

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

10 680,00 EUR

FIBRPLAST, s.r.o.

Obec Martinček

18. 4. 2016

Zmluva o dielo č.48/2016-LD

Zmluva o dielo č.48/2016-LD

170,00 EUR

GEODÉZIA LMPD, s.r.o.

Obec Martinček

18. 4. 2016

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.D2/2016

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.D2/2

0,00 EUR

Obec Martinček

Centrum voľného času Elán

18. 4. 2016

Zmluva o združenej dodávke elektriny

Zmluva o združenej dodávke elektriny

0,00 EUR

Stredoslovenská energetika a.s.

Obec Martinček

14. 4. 2016

Zmluva o dielo č.1b/2016

Zmluva o dielo č.1b/2016

37 688,20 EUR

MAKE TECHNOLOGY, s.r.o.

Obec Martinček

14. 4. 2016

Zmluva o dielo č.1a/2016

Zmluva o dielo č.1a/2016

115 855,21 EUR

MAKE TECHNOLOGY, s.r.o.

Obec Martinček

14. 3. 2016

Nájomná zmluva č. MT 9/2011

Nájomná zmluva

98,52 EUR

Obec Martinček

Poľnohospodárske družstvo Likavka

25. 2. 2016

Dodatok č.1/2016

Dodatok č.1/2016

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok

Obec Martinček

25. 2. 2016

Zmluva č.26069

Zmluva č.26069

2 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Martinček

25. 2. 2016

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.D1/2016

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.D1/2

0,00 EUR

Obec Martinček

Základná škola s materskou školou v Likavke

10. 2. 2016

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

0,00 EUR

Eva Moravčíková

Obec Martinček

10. 2. 2016

DOHODA číslo 01/§52/2016/ŠR

DOHODA číslo 01/§52/2016/ŠR

1 335,60 EUR

Úrad práce, soc. vecí a rodiny Ružomberok

Obec Martinček

3. 2. 2016

Zmluva o posudzovaní pachov ovzdušia č.033SVC2016

Zmluva o posudzovaní pachov ovzdušia č.033SVC2016

1 992,00 EUR

Obec Martinček

MONDI SCP, a.s.

1. 2. 2016

Záložná zmluva č.0043-PRB/2015/Z

Záložná zmluva č.0043-PRB/2015/Z

334 190,00 EUR

Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR

Obec Martinček

28. 1. 2016

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy ZSV1120201508

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy ZSV1120201508

0,00 EUR

ENVI-PAK,a.s.

Obec Martinček

25. 1. 2016

Zmluva o likvidácii miezd a platov na rok 2016

Zmluva o likvidácii miezd a platov na rok 2016

0,00 EUR

Obec Liptovská Lúžna

Obec Martinček

18. 1. 2016

Zmluva o nájme č.30204/NZ-20525/2015/Likavka/0920/Geoplán

Zmluva o nájme č.30204/NZ-20525/2015/Likavka/0920/

69,70 EUR

Obec Martinček

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

18. 1. 2016

Zmluva o nájme č.30204/NZ-10545/2015/Likavka/0920/Geoplán

Zmluva o nájme č.30204/NZ-10545/2015/Likavka/0920/

249,22 EUR

Obec Martinček

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

15. 1. 2016

Zmluva o zabezpečovaní dopravných služieb 27/RK/2016

Zmluva o zabezpečovaní dopravných služieb 27/RK/20

442,80 EUR

ARRIVA Liorbus, a.s.

Obec Martinček

13. 1. 2016

Zmluva o dielo č.SBŽ08012016/2

Zmluva o dielo č.SBŽ08012016/2

120,00 EUR

Premier Consulting EU, s.r.o.

Obec Martinček

13. 1. 2016

Zmluva o dielo č.SBŠ08012016/2

Zmluva o dielo č.SBŠ08012016/2

1 075,20 EUR

Premier Consulting EU, s.r.o.

Obec Martinček

12. 1. 2016

Zmluva o dielo č.SBŠ08012016/1

Zmluva o dielo č.SBŠ08012016/1

1 075,20 EUR

Premier Consulting EU, s.r.o.

Obec Martinček

12. 1. 2016

Zmluva o dielo č.SBŽ08012016/1

Zmluva o dielo č.SBŽ08012016/1

120,00 EUR

Premier Consulting EU, s.r.o.

Obec Martinček

12. 1. 2016

Zmluva o nájme nebytových priestorov v KD

Zmluva o nájme nebytových priestorov v KD

100,00 EUR

Obec Martinček

Miroslav Lauko

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zverejňovanie

Sviatok

Meniny má Anton, Genadij, Tobiáš,

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29
30 31 1 2
3
4
5
6 7 8 9
10 11 12
13 14 15 16
17 18
19
20 21 22 23
24 25 26
27 28 29 30

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Netreba v júni o dážď prosiť, príde, keď /až/ začneme kosiť.

Obecný rozhlas

rozhlas

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 13. 6. 2024
slabý dážď 11 °C 6 °C
slabý dážď, slabý severovýchodný vietor
vietorSV, 1.77m/s
tlak1017hPa
vlhkosť98%
zrážky3mm

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Kostol sv. Martina

Kostol patrí medzi najstaršie pamiatky Liptova. Historické údaje o kostole sú málo známe, hovorí sa o teórii o kláštore templárov a o romantickej povesti o vražde veľkého templárskeho vizitátora a učiteľa Jána Gottfrieda de Herberstein zo Štajerska, ku ktorej tu malo dôjsť v roku 1230.

Archeologické výskumy na neďalekom vrchu Mních, realizované v 60.rokoch 20.storočia, teórie o templároch nepotvrdili. Kostol patrí medzi najstaršie pamiatky Liptova. Pôvodne slúžil ako farský kostol pre obce Likava a Lisková, obec Martinček vznikla až po vystavaní kostola. Bol postavený okolo roku 1260 v štýle prechodného románsko-gotického slohu, s prevahou ranogotických slohových prvkov.